Personvern

Personvernserklæring for Heidelberg Materials Prefab Norge AS nettsted

1.    Introduksjon

Formålet med denne personvernserklæring er å beskrive hvordan Heidelberg Materials Prefab Norge, (”HM Prefab” eller ”vi”) behandler og bruker personopplysningene som vi samler inn fra deg i forbindelse med ditt besøk på dette nettsted og bruken av hjemmesidens funksjoner.

HM Prefab, som er et selskap i Heidelberg Materials-konsernet, verner om din personlige integritet og beskytter dine personopplysninger. All behandling av dine personopplysninger skjer i henhold til EU-kommisjonens personvernforordning (Eng. General Data Protection Regulation (GDPR)). Denne personvernserklæring inneholder også informasjon om hvordan du kan kontakte oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger.

2.    Formål og rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Nedenfor følger en beskrivelse av hvilke personopplysninger vi behandler om deg, for hvilke formål vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettslige grunner vi baserer våre personopplysningsbehandlinger på.

•    For å besvare spørsmål fra deg 

(i)    Hvilke personopplysninger behandles og hvorfor?

For å besvare spørsmål fra deg behandler vi navn, e-postadresse og telefonnummer og andre personopplysninger som du registrerer i forbindelse med din forespørsel.

(ii)    Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen?

Behandlingen av dine personopplysninger for dette formålet er basert på vår legitime interesse i å kunne gi deg god service og å kunne svare på din forespørsel. Når du kontakter oss med en forespørsel, er det også i din interesse at vi behandler dine personopplysninger for å gi deg den informasjonen og tjenesten du har bedt om. Videre er personopplysningene vi behandler i forbindelse med din forespørsel ikke av sensitiv karakter og er helt nødvendig for at vi skal kunne tilfredsstille og svare på din forespørsel. Personopplysninger deles kun med tredjeparter hvis det kreves for å svare på forespørselen din.

•    For å kontakte deg for markedsføringsformål og som en del av vår oppfølging av kundeforhold

(i)    Hvilke personopplysninger behandles og hvorfor?

For å kontakte deg for markedsføringsformål og som en del av vår oppfølging av kundeforhold, behandler vi navn og e-postadresse.

(ii)    Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen?

Behandlingen av dine personopplysninger for dette formålet er basert på vår legitime interesse i å markedsføre virksomheten vår og opprettholde et godt forhold til deg som kunde eller representant for et kundeselskap. Markedsføring er en grunnleggende del av vår virksomhet, og vi etterstrever alltid å tilby markedsføring som er relevant for deg. Det er også i vår interesse å opprettholde, administrere og utvikle forholdet vi har med deg (eller selskapet du representerer) som kunde.

•    For at administrere og forbedre dette nettsted, til vår interne dokumentasjon og til statistisk analyse.

(i)    Hvilke personopplysninger behandles og hvorfor?

Vi behandler personopplysninger samlet inn med informasjonskapsler. For mer informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker og hvilken informasjon de samler inn, se vår Cookie policy.

(ii)    Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen?

Behandlingen av personopplysninger som skjer gjennom innsamling av såkalte nødvendige informasjonskapsler er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen med deg angående bruken av nettstedet vårt, dvs. uten behandling av slike informasjonskapsler kan vi ikke tilby et fungerende nettsted. Behandling av personopplysninger samlet inn med andre typer informasjonskapsler er basert på ditt uttrykkelige samtykke. For mer informasjon, se vår Cookie policy.

3.    Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Vi har tatt nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tap, utilsiktet og uautorisert tilgang og uautorisert utlevering. Antall personer som har tilgang til dine personopplysninger er begrenset. Det er kun personer hos HM Prefab som trenger å behandle dine personopplysninger i henhold til formålene nevnt ovenfor som har tilgang til personopplysningene.

Vi kan komme till å dele dine personopplysninger med andre selskaper innenfor Heidelberg Materials-konsernet hvis det er nødvendig for å oppfylle formålene nevnt ovenfor. Slike selskaper kan være lokalisert innenfor eller utenfor EU/EØS-området.

Vi kan også komme til å dele dine personopplysninger med tredjeparter i følgende tilfeller:

  • Dersom påkrevet ved lov;
  • til HM Prefabs tjenesteleverandører som utfører tjenester på våre vegne i forbindelse med dette nettstedet og dets funksjoner (for eksempel vår IT-tjenesteleverandør som utvikler og tilbyr støtte for dette nettstedet). Dine personopplysninger vil kun bli delt med slike tjenesteleverandører i den grad det er nødvendig for å tilby dette nettstedet; og
  • til en kjøper eller potensiell kjøper av vår virksomhet. 

HM Prefab vil treffe tiltak for å verne alle personopplysninger som overføres til slik tredje part.

Dine personopplysninger kan bli delt med land som kan ha en lavere grad av personopplysningsvern enn det som tilbys innenfor EU/EØS. Når dine personopplysninger deles til land utenfor EU/EØS, benytter vi oss av standardklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen for å sikre et adekvat beskyttelsesnivå for dine personopplysninger. Standardavtaleklausulene er tilgjengelige via følgene lenke: Standard Contractual Clauses (SCC) (europa.eu)

4.    Hvor lenge oppbevares dine personopplysninger?

Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge som det er nødvendig ut fra formålet de er innhentet for. Det innebærer at vi lagrer dine personopplysninger i henhold til tabellen nedenfor. Statistikk som er anonymisert og ikke lengre kan spores til deg kan ha lengre lagringstid.

Type av behandling Tidsperiode eller kriterier for å bestemme lagringsperioden
Informasjon samlet inn for å svare på spørsmål fra deg. Mens vi behandler saken din.
Informasjon som behandles for å kontakte deg for markedsføringsformål og som en del av vår oppfølging av kundeforhold. Inntil du motsetter deg markedsføringen.
Informasjon samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler for å administrere og forbedre dette nettstedet, for vår interne informasjonsinnsamling og for statistisk analyse. Lagres så lenge cockien benyttes, for mer informasjon se vår Cookie policy.

 

5.    Hva er dine rettigheter?

Heidelberg Materials Prefab Norge med organisasjonsnummer 971 507 837 er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernserklæring. Det innebærer at vi er ansvarlige for at dine personopplysninger behandles korrekt og i henhold til anvendelig lovgivning. Les mer om dine rettigheter nedenfor.

  • Rett til innsyn: Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg, for hvilke formål personopplysningene blir behandlet og hvem vi deler personopplysninger med osv. Du har også rett til å få tilgang til personopplysningene og be om en kopi av de behandlede personopplysningene.
  • Rett til retting: Hvis du merker at vi har feil eller ufullstendig personopplysninger om deg, kan du alltid be om at vi korrigerer eller supplerer personopplysningene.
  • Retten til sletting og begrensning: I noen tilfeller kan du be om at vi sletter dine personlige data, eller at vi begrenser behandlingen vår i en viss periode. Vær oppmerksom på at begrensning eller sletting av dine personopplysninger kan føre til at vi for eksempel ikke kan gi deg produktene du har kjøpt.
  • Retten til å protestere: Du har rett til å motsette deg behandlingen vi utfører basert på vår legitime interesse.
  • Retten til dataportabilitet: I tilfeller der vi baserer behandlingen på ditt samtykke eller på oppfyllelse av en avtale, har du også rett til å få dine personopplysninger i et strukturert, generelt brukt og maskinlesbart format og få disse overført til en annen personopplysningsansvarlig.
  • Tilbaketrekking av samtykke: Hvis du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger, har du alltid muligheten til å tilbakekalle ditt samtykke ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss via e-post eller via post til Peer Gynts Vei 1, 1535 Moss, merk i emnefeltet ”Att: Data Protection Line Manager”. Hvis du har noen innvendinger eller klager vedrørende hvordan vi behandler dine personopplysninger har du rett til å kontakte eller klage til den relevante tilsynsmyndighet i din jurisdiksjon.

6.    Cookies

Når du besøker nettstedet vårt, kan vi samle inn og / eller lagre informasjon om besøket ditt for å administrere og forbedre dette nettstedet, for vår interne informasjonssamling og for statistisk analyse ved å plassere informasjonskapsler. Cookies er små tekstfiler som et nettsted eller en tjenesteleverandør overfører til datamaskinens harddisk gjennom nettleseren din. Cookies gjør det mulig for oss å gjenkjenne nettleseren din og få tilgang til og lagre viss informasjon.
For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt, vennligst les vår Cookie policy .

7.    Endringer

Hvis det gjennomføres noen endringer vedrørende behandlingen av dine personopplysninger, vil vi informere deg om dette ved å publisere en oppdatert versjon av denne personvernserklæring på Hm Prefabs nettsted https://www.prefab.heidelbergmaterials.no/ 

Cookie policy