Prosjektledelse

 Heidelberg Material Prefab Norge tilbyr kompetent og løsningsorientert prosjektledelse.

Vår prosjektledelse har lang erfaring og følger prosjektet hele veien gjennom prosjektering, produksjon og i montasjefasen.

For deg som kunde betyr dette at hvert prosjekt har en prosjektleder som følger prosjektet helt fra de første prosjekteringsmøter til bæresystemet er montert/ferdigstilt. 

Før oppstart på byggeplassen sørger vi for at alle nødvendige planer og dokumentasjon for det aktuelle prosjektet er utarbeidet, og at kvalitetsplan, HMS-plan, kontrollplan, plan for sveisekontroller osv. er på plass. 

På byggeplassen har vi egne anleggsledere eller baser som ivaretar den daglige driften av prosjektet, herunder koordinering mot andre fag, og oppfølging av HMS og KS. De sørger også for at avvik og endringer dokumenteres.

 

 

 


 

 

 

 

Konstruksjon

Les mer

Montasje

Les mer

Produksjon

Les mer