Bidra positivt i lokalsamfunnet

For Heidelberg Materials betyr dette : 

Ha respekt for omgivelsene rundt våre byggeplasser og fabrikker
• Alle våre virksomheter skal tilpasse sin virksomhet til lokale forhold
• Bidra til et godt forhold til naboene rundt fabrikkene, herunder sørge for god
  og oppdatert informasjon
• Fortelle hvem vi er, og vise stolthet over arbeidsplassen