Konstruksjon

Alle prosjekter har egen konstruksjonsansvarlig (KA) som er faglig ansvarlig for råbygget i stål og/eller betong.

For å sikre god prosjektflyt , deltar konstruktørene våre allerede i utviklingsfasen av prosjektet. Våre konstruktørers hovedoppgave er å utvikle det optimalet bæresystemet i tillegg til at de er det ansvarlige bindeleddet inn mot våre stål- og betongfabrikker, og skal sørge for at stabiliteten er ivaretatt.

Konstruktøren er prosjektledelsens viktigste faglige ressurs og er en naturlig del av prosjekteringsgruppen.

Våre tjenester innen konstruksjon inkluderer blant annet statiske beregninger og sammenstillings-, produksjon-, detalj- og montasjetegninger.

 

Prosjektledelse

Les mer

Montasje

Les mer

Produksjon

Les mer