HMS

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er svært viktig for oss, og danner grunnlaget for vårt arbeid. 

Vårt overordnede mål er at ingen skal skade seg på våre arbeidsplasser, som er på byggeplasser, i brakkerigger, i fabrikker og i kontorlokaler. Vi jobber kontinuerlig og målrettet med å oppnå et skadefritt Prefab Norge. Vår jobb haster aldri så mye, eller er så viktig at vi ikke kan gjøre den sikker!

Vi skal ha et arbeidsmiljø som virker helsefremmende og som forebygger sykdom og skader hos våre medarbeidere. Arbeidsplassene skal være preget av trygghet og trivsel, og alle medarbeidere skal ha mulighet til å bidra til å utvikle arbeidsmiljøet. 

Vårt systematiske HMS-arbeid har som mål at skader på mennesker, materiell og ytre miljø unngås. Dette skal vi oppnå ved å jobbe forebyggende med risikoreduserende tiltak i alle ledd i verdikjeden vår. Fra et bygg konstrueres, via produksjonen til vi har bygget ferdig montert. Vi opplever at vi ved å ha hele verdikjeden under samme tak kan jobbe med helhetlige med tanke på sikkerhet, økonomi og tekniske løsninger.

For å nå dette målet har vi fokus på risikovurderinger, opplæring, årsaksanalyse og kontinuerlig forbedring med bred deltagelse i hele organisasjonen.  

Vi gjennomfører årlig en sikkerhetsdag i alle avdelinger. Aktuelle temaer innenfor helse, miljø og sikkerhet gjennomgås. Hit inviteres også våre samarbeidspartnere.
 

HMS skal prioriteres først – sist og alltid


 

Sted

Contiga Moss ()