Bærekraft i Heidelberg Materials prefab Norge

Redusere vårt klima- og miljøavtrykk

For Heidelberg Materials betyr dette: 

Kontinuerlig reduksjon av CO2-utslippene frem mot 2030
• Være markedsleder på lavkarbon betongelementer
• Miljøeffektive prefabrikkerte bæresystemer i stål og betong
• Dokumentasjon av prosjektspesifikke klimagassregnskap
• Mer energieffektiv bruk av maskiner og utstyr
• Optimalisering av transport til byggeplass
• Etterspørre produkter med lave utslipp fra underleverandører

Fokus på ytre miljø i vår virksomhet
• Alle våre byggeplasser skal ha miljømål tilpasset lokale forhold
• Produksjonsenhetene skal arbeide kontinuerlig for å redusere negativ
  påvirkning på miljøet