Være en del av den sirkulære økonomien

For Heidelberg Materials betyr dette: 

Bidra til å gi materialer et lengre livsløp
• Prosjektering for fremtidig ombruk
• Utnytte større andel av råvarene i produksjonen
• Erstatte en andel råvarer med resirkulerte materialer i nye produkter
• Være pådriver for å kunne gjenbruke betong- og stålprodukter