Tønsberg sykehus

Contiga leverte 39.500 m2 hulldekker, 9.500 m2 vegger, 1300 tonn stål, samt trapper i standard grå betong og terrazzo overflate til Tønsberg sykehus. Leveransene er fordelt på hhv nytt Psykiatribygg og Somatikkbygg.

Vi startet montasjen av Psykiatribygget i oktober 2017, og var ferdig montert med vår del av bygget  i mars 2018.

Tegninger av ulike betongelementer til Psykiatribygget:

Somatikkbygget: