Stålsøyler

Heidelberg Materials prefab Norge leverer stålsøyler av valseprofiler med innfestninger som er sikre og enkle å montere. Vi tilbyr både standardiserte og spesialoppsveiste profiler, avhengig av hva ditt prosjekt behøver. Alle våre søyler produseres med sikre løfteanordninger.

Hvilke profiler som er mest hensiktsmessige med tanke på last og funksjonalitet for ditt prosjekt, vurderer vi i tett dialog med arkitekt og rådgivende ingeniører, slik at vi ivaretar funksjonelle, så vel som estetiske krav.