Betongsjakter

Heidelberg Materials prefab Norge produserer trapp- og heissjakter, som er byggets «ryggrad» og er elementene som enten alene, eller i sammen med andre avstivende vegg-elementer tar opp byggets horisontalkrefter og ivaretar stabilitet i bygget.

Sjaktene monteres samtidig med etasje-skillene og byggets øvrige bæresystem. Betongsjakter sørger for god beskyttelse mot brann og miljø i ditt prosjekt.