Fløybyen Arendal

Fløybyen er et kontorbygget fordelt på to deler med henholdsvis fire og åtte etasjer bundet sammen med et mellombygg som vil fungere som en bro. 
Bygget har et totalt areal på 6.100 m²

Kunde: Veidekke Bygg Agder

Byggherre: Fløybyen AS

Sted

Fløyvein 14
4838 Arendal (Norge)