Fasade og veggelementer

Heidelberg Materials prefab Norge produserer en rekke varianter av fasadeelementer, tilpasset behovene i ditt prosjekt:

  • Uisolert fasade
  • Isolert fasade
  • Påhengt fasade
  • Bærende fasade

Prosjekter har ulike krav til fasadens funksjonalitet og estetikk. Hva som er mest hensiktsmessig for ditt prosjekt avhenger av en rekke ulike faktorer, men noen momenter bør alltid inngå i vurderingen:

  • Bygningens plassering
  • Overflatestruktur
  • Detaljering
  • Fasadesprang

 

Fasade og veggelementer sørger for god beskyttelse mot brann og miljø i ditt prosjekt.