Contiga og CarlGustav Solutions: Sterkere sammen for å sikre optimal leveranse

Kundens suksess er vår suksess. I Contiga jobber vi derfor stadig for å bli en enda bedre partner for våre kunder. 
Trygge og gode montasjeleveranser er et viktig moment i dette.  Vi har mange spennende prosjekter foran oss. For å være helt sikre på at vi har tilstrekkelig kapasitet på de store prosjektene våre, har Contiga inngått en samarbeidsavtale med montasjefirmaet CarlGustav Solutions AS (CGS). 
 
«Vi har allerede samarbeidet med CGS i en årrekke og er trygge på at firmaet tilbyr gode leveranser og oppfyller de krav til sikkerhet, kompetanse, kvalitet, ærlighet og redelighet som vi stiller til våre underleverandører i Contiga», sier vår regionsjef Nina Skeime Kostøl. 
 
«CGS sine montasjelag og anleggsledere vil i det videre fungere som en integrert del av Contigas totalleveranse av prefab bæresystemer i stål og betong. Contigas kunder vil oppleve å få den samme gode leveransen på byggeplass som de hittil har fått», fortsetter Kostøl. 
 
Avtalen varer foreløpig frem til 2025, med mulighet for forlengelse. 
«Solid, stabil samarbeidspartner som er framoverlent og hele tiden ser løsninger, aldri problem. Leverer alltid god prosjektøkonomi og lever opp til sterke HMS-krav fra oss og våre kunder. Tett samarbeid gjennom mange år da begge eiere/drivere Gustav Berglund og Carl-Johan Sahlstrøm startet sin prefab karriere i Contiga. De leverer etter våre kjerneverdier Stolthet-Respekt-Ærlighet & Redelighet alle dager i uken» sier montasjesjef Emil Broberg. 
 
Daglig leder Gustav Berglund er også svært positiv til videre samarbeid med Contiga og sier følgende: «CarlGustav Solutions AS är väldigt nöjda med att kunna förlänga samarbetsavtalet med Contiga AS.
Vi har under åren haft ett väldigt bra samarbete, genom avtalet kan vi ha en öppen dialog om allt som händer på byggplatser och hur det ser ut med kommande projekt. Som ett litet företag är det också väldigt skönt att kunna erbjuda anställda en trygg anställning, i allt från HMS till ekonomi. Där vi med erfarenhet alltid vet att Contiga lever upp till sina kjerneverdier: Stolthet, Respekt, Ærlighet & Redelighet…»