Trapper

Heidelberg Materials prefab Norge er Norges største produsent av betongtrapper. Vi leverer trapper i ulike type varianter, herunder rettløp, sving og spiral.

Alle trapper kan leveres i grå betong, klar for overflatebehandling på byggeplass, eller med terrasso eller slipt betong. 

Alle våre betongtrapper prosjekteres av våre konstruktører, og tilpasses til hvert enkelt prosjekt. Vi har også utviklet en løsning for innfesting av elementer som ivaretar krav til brannsikring og støyreduksjon. Disse kan leveres skjult i elementene. Det gjør at sjakter kan støpes ferdig før selve trappen heises inn. Alternativt kan det leveres parallelt med fremdrift på byggeplassen.

Her kan du laste ned vår nye brosjyre.