DEG 16 (tidligere kalt Visma-bygget)

Bygg på felt B11b, også kjent som DEG16 er det fjerde bygget fra vest i Barcode-rekken og ligger mellom Deloitte-bygget og Stasjonsalmenningen i vest og MAD-bygget i øst. Bygget er tegnet av DARK Arkitekter, og har 17 etasjer, men deler av bygget går kun til 13. etasje og fungerer dermed som en utstikker med utsikt innover mot bybildet. Flere selskaper holder til i dette bygget, og dermed fikk ikke bygget noe eget navn etter hvilket selskap som befant seg her, men heller etter reguleringsplanens navn på dette området. Visma var påtenkt et hovedkontor her (derav originalnavnet), men dette ble lagt til Skøyen isteden grunnet at dette bygget ble ferdig flere år tidligere. Utbyggerfirmaene for Barcode holder også til i dette bygget

Bygget har fått en skulpturell form, som en slange eller en liggende S på høykant. I et tilbaketrukket fasadeliv kommer de to trapp- og heiskjernene til syne i fasaden i øst, mens det mot vest vises to enorme frittstående vindavstivningskryss. Fasaden er uvanlig i den form at glassarealene er fordelt i mindre felt og flere posisjoner, slik at dagslys og utsikt varierer fra gulv til opp mot himling. Fasadens utforming i glass og aluminium gir en pixel-effekt.

2009-2010

Sted

Visma Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo (Norge)