Contiga etablerer seg på Vestlandet

Ny hulldekkefabrikk bygges på Askøy utenfor Bergen

Fabrikken vil ha en makskapasitet på 250 000m2 hulldekker i året og levere hulldekker med høyder fra 20 – 50 cm. Fabrikken blir Europas mest moderne hulldekkefabrikk med høy grad av automatiserte løsninger. Produksjonen vil normalt foregå over to skift og være lett skalerbar.

Betonmast Bergen står for byggingen av fabrikken som forventes å være klar for produksjon av hulldekker mot slutten av året. De er nå i full gang med grunnarbeider på tomten på Mjølkevikvarden.

Ansettelsesprosessen pågår for fullt og oppstartstidspunkt vil være fra august og utover høsten, varierende fra stilling til stilling. Maskiner og utstyr er satt i produksjon hos Elematic som er valgt som totalleverandør.

Vi er godt i gang med markedsarbeidet i Bergen.

Vi har allerede signert 2 kontrakter og har sendt tilbud på flere interessante prosjekter.

Den største kontrakten er på ca. 40 millioner og gjelder oppføring av nytt Fylkeshus i Bergen sentrum for LAB. Her skal vi levere 2700 tonn med bæresystem, ca. 15 000 m2 med hulldekke, 50 etg. med trapp, 1000 m2 vegg, i tillegg til 120 tonn med HSQ.

Montasjetiden er satt til 28 uker, men oppstart januar 2020.

Den andre signerte kontrakten omfatter leveranse av ca. 7000 m2 med hulldekke.

Vi har god dialog med kunder i Bergen og har fått en god mottakelse i markedet.