Overflatebehandling

Heidelberg Materials prefab Norge utfører overflatebehandling av stålkonstruksjoner i tråd med NS-EN 1090-2 og NS-ISO-12944-standardene. Standardene gir føringer for valg av system og produkter, men også klassifisering av miljøbelastninger innen korrosjon. Vi har en egen overflatebehandlingsavdeling, der alle våre produkter sandblåses, lakkeres og emballeres/pakkes.

 

Vi leverer stål som er:

  • Farget i ulike farger
  • Ulike eksponeringsklasser
  • Varmforsinket
  • Topplakkert
  • Brannmalt