Contiga har høye miljøambisjoner, og er en pådriver for utviklingen av miljøarbeid i byggebransjen. Vår produktfremstilling innebærer utslipp, transport, produksjon av avfall og forbruk av naturressurser. Det er derfor viktig for oss i Contiga å drive vår virksomhet med minst mulig belastning på miljøet gjennom hele verdikjeden.

Contiga har utarbeidet en bærekraftstrategi som beskriver hvordan Contiga arbeider med miljø og bærekraft frem mot 2030. Innholdet er i tråd med bærekraftstrategien til HeidelbergCement, og er basert på FNs bærekraftsmål.