Heidelberg Materials prefab Norge  har høye miljøambisjoner, og er en pådriver for utviklingen av miljøarbeid i byggebransjen. Vår produktfremstilling innebærer utslipp, transport, produksjon av avfall og forbruk av naturressurser. Det er derfor viktig for oss å drive vår virksomhet med minst mulig belastning på miljøet gjennom hele verdikjeden.

Vi har utarbeidet en bærekraftstrategi som beskriver hvordan vi arbeider med miljø og bærekraft frem mot 2030. Innholdet er i tråd med bærekraftstrategien til HeidelbergC Materials Group, og er basert på FNs bærekraftsmål.