KLP-bygget omfatter for det meste kontorer tilhørende Kommunal Landspensjonskasse (KLP), men har også 53 leiligheter i de øverste etasjene. I bygget jobber det rundt 800 personer for KLP, og bruttoarealet til bygningen er på 32 000 kvadratmeter. Bygget kostet i sin tid 1,1 milliarder å oppføre, og ligger mellom PWC-bygget i vest og Deloitte-huset i øst.

KLP-bygget er det bredeste av Barcode-byggene, går over tre tomtestriper og det nest høyeste etter B11 som er tre meter høyere. Strukturen varierer fra åtte til 18 etasjer på det meste.

Bygget er pelefundamentert til fjell med pelelengder 30-40 m. Under terreng er utførelsen vanntett betongkonstruksjon støpt på stedet. Over terreng er det prefabrikkerte elementer i stål og betong levert av Contiga.

KLP-bygget er et bygg med to ulike personligheter: To «barcode»-striper, dvs to lameller med hvert sitt arkitektoniske uttrykk som har mellomliggende glasstriper. Det store bygget ser ut som to bygningskropper som står mot hverandre. På den ene lamellen er det en utkraging som pga sin form har fått navnet «hammeren». Stålkonstruksjonen er en etasje høy, og bærer selv tre fulle kontoretasjer med forankring i bakkant av bygget og i front. Prosjekteringen av dette har vi i Contiga gjort.

Sted

KLP Dronning Eufemias gate 10
0191 Oslo (Norge)