HeidelbergCement inngår samarbeid med Ingeniører uten Grenser

HeidelbergCement i Norge og den ideelle organisasjonen Ingeniører Uten Grenser inngår nå samarbeid for å utvikle infrastruktur som gir en bedre hverdag for mennesker i utsatte områder.  Partnerskapet vil støtte opp om behovet for en mer robust infrastruktur i sårbare områder, med vekt på effektiv bruk av ressurser og teknologi med lave utslipp.

 At ansatte i HeidelbergCement og datterselskapene engasjerer sine ansatte i arbeidstiden på denne måten innebærer at Ingeniører Uten Grenser får økte ressurser til å gjennomføre sine prosjekter, og til at interessen for ingeniøryrket øker.

 Ansatte i HeidelbergCement og datterselskapene vil bidra med kunnskap og engasjement i internasjonale prosjekter, og til økt interesse for bærekraftige bygg og konstruksjoner gjennom kontakt med studenter og andre. 

Hvert år deltar Ingeniører Uten Grenser i en rekke prosjekter som bidrar til en bedre hverdag for mennesker over hele verden. Prosjektene er forankret i lokale behov og fremmer bærekraftig teknologi. Et tett samarbeid med partnere i næringslivet er avgjørende for å lykkes.

Som en av verdens største leverandører av byggematerialer med om lag 1350 ansatte i Norge har HeidelbergCement og datterselskapene betydelig kunnskap innen bygg og anlegg. Produksjon av materialer med lave utslipp har lenge vært høyt prioritert. Samarbeidet med Ingeniører Uten Grenser passer derfor godt med HeidelbergCements visjon om å bygge et bærekraftig samfunn. 

Bygge robust

General Manager i HeidelbergCement Northern Europe, Giv Brantenberg, ser frem til samarbeidet og sier følgende:
-Vi vil bidra til å bygge robuste samfunn i alle deler av verden, der god bruk av ressurser og lave utslipp vil være førende. Jeg er sikker på at HeidelbergCements brede kompetanse om byggematerialer og Ingeniører Uten Grensers kunnskap om sårbare områder til sammen vil føre til gode prosjekter i land som virkelig trenger det.»

Daglig leder for IUG i Norge, Marianne Nilsen Sturmair, ønsker HeidelbergCement velkommen om bord. -Et samarbeid med en stor og solid aktør som HeidelbergCement er svært viktig for oss, og vil bidra til den videre utviklingen av IUG som organisasjon», sier Marianne Nilsen Sturmair.

Ingeniører Uten Grenser er en ideell organisasjon som jobber med utfordringer knyttet til flere av FNs bærekraftsmål. Med sin tekniske kompetanse fra industri og akademia er de aktive både i Norge og i mange andre land. Gjennom kunnskap og teknologi bidrar Ingeniører Uten Grenser til å bekjempe fattigdom og redusere klimaendringene. Les mer her: https://iug.no/

HeidelbergCement er en global markedsleder innen tilslag, og en fremtredende aktør innen områdene sement, betong og andre tilhørende aktiviteter. Selskapet har ca 55.000 ansatte i mer enn 50 land. Les mer her: https://www.heidelbergcement.no/no

Hvis du har spørsmål kan du kontakte:
Tonje Hagen Geiran
Miljøsjef - HeidelbergCement Norway
Tonje.geiran@heidelbergcement.com

Vibeke Saarem
Partner and Fundraising Manager – Ingeniører Uten Grenser 
Vibeke@iug.no

Ada Ruud Saltnes

Kommunikasjonssjef

Heidelberg Materials Norge AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge